Bộ điều chỉnh và lọc CKD, back flow function, series W4100-W

Port size: Rc 1/4, 3/8, 1/2

Áp suất tối đa: 1 MPa

Cấp lọc: 5 µm | 0.3 µm

Điều áp: 0.05 to 0.85 MPa

Phụ kiện: Đồng hồ đo áp, vỏ chắn

Mã: W4100-W Danh mục: