Bộ lọc khí kết hợp điều chỉnh CKD, series W8000-W

Port size: Rc 3/4, 1

Áp suất tối đa: 1 MPa

Cấp lọc: 5 µm | 0.3 µm

Điều áp: 0.05 to 0.85 MPa

Phụ kiện: Đồng hồ đo áp, vỏ chắn

Mã: W8000-W Danh mục: