Bộ điều chỉnh áp suất CKD, series R4000-W

Port size: Rc1/4, 3/8, 1/2

Áp suất làm việc lớn nhất: 1.0 MPa

Áp suất điều chỉnh: 0.05 – 0.85 MPa

Phụ kiện: Đồng hồ đo áp, khớp nối

Mã: R4000-W Danh mục: