Bộ tách sương CKD, series M1000-W

Port size: Rc1/8, 1/4

Áp suất: 0.1 – 1.0 MPa

Lưu lượng: 150 l/p

Cấp lọc: 0.01 | 0.3 µm

Dung tích phễu thoát nước: 3 cm3

Mã: M1000-W Danh mục: