1.: Bulletin 193-M — Bimetallic Overload Relays

  • Nhạy mất pha

  • Cân bằng nhiệt độ

  • Optional Auxiliary Contact (1 N.O. Contact)

  • Nút Manual Reset/Stop

  • N.C. Trip Contact (95) kết nối với Contactor Coil Terminal (A2)

  • Đèn chỉ thị trạng thái trip


Bulletin 193-M thermal overload relays được thiết kế để sử dụng với Bulletin 100-M contactors và Bulletin 104-M reversing contactors.

Tiêu chuẩn: IEC 60947-1, IEC 60947-4 Type 2

For Use With—

Setting Range [A]

Max. current rating backup gL fuse [A]
IEC Coordination Type

Cat. No.

Type 1

Type 2

100-M05…M12

0.10…0.15

25

1

193-M-A15

0.15…0.23

25

1

193-M-A23

0.23…0.35

25

2

193-M-A35

0.35…0.55

25

2

193-M-A55

0.55…0.8

25

2

193-M-A80

0.8…1.2

25

4

193-M-B12

1.2…1.8

25

4

193-M-B18

1.8…2.7

25

6

193-M-B27

2.7…4

25

10

193-M-B40

4…6

25

16

193-M-B60

100-M09…M12

6…7.7

25

20

193-M-B77

7.5…9

25

20

193-M-B90

100-M12

8.8…10.5

25

193-M-C10

10.4…12.5

25

193-M-C12

193-M Overload Relay (Optional N.O. Auxiliary Contact)

193-M-F10

=> Chọn các mã sản phẩm khác của Overload Relay Allen-BradleyBulletin 193-M

Mã: Bulletin 193-M Danh mục: