1.: Bulletin 825-P Modular Protection System

 • Dãi dòng điện 0.5…5000 A

 • Nguồn điền khiển 120/240V AC và 24/48V DC

 • Thích ứng với những ứng dụng hạ áp và trung áp

 • Thiết kế dạng modular  dưới dạng cắm

  • Voltage input card

  • Expansion I/O cards

  • Communications cards, including DeviceNet

  • RTD scanner module

 • Đo điện năng

  • MWh

  • MVARh

 • Chức năng bảo vệ tổng thể

 • Tích hợp keypad và backlit 2-line LCD

 • Nút Test/Reset

 • Status LEDs

 • Cổng RS232 ở phía trước

 • Ba ngõ ra relay

 • Hai ngõ vào có thể lập cấu hình 

 • Tương thích NEMA 12 (IP65)

 

 

2.Mã hàng:

 

Description

Cat. No.

Basic Unit

120…240V AC/DC

825-PD

24…48V DC

825-PZ

Converter Module

0.5…2.5 A

825-MCM2

1.0…5.0

825-MCM5

2.5…20 A

825-MCM20

20…180 A

825-MCM180

160…420

825-MCM420

160…630 A

825-MCM630N

Core Balance Ground Fault Sensor

100:1

825-CBCT

RTD Scanner Module
12 RTD input channels with individual programming for 10 Wcopper, 100 W nickel, 120W nickel, or 100 Wplatinum. Fiber optic connection to Basic Unit. Class I, Division 2, Group T48.

120 / 240V AC

825-PR12D

Voltage Input Card
Monitoring of VA, VB, VC, and VN

300V AC Line to Neutral Max.

825-PVS

Expansion I/O Card
(3) Inputs
(4) Output relays
(1) 4…20 mA analog output

120V AC Rated Inputs

825-PIOD

24V DC Rated Inputs

825-PIOR

DeviceNet Communication Card
DeviceLogix technology, Node address selection switches, ODVA conformance tested.

825-PDN

Modbus RTU Communication Card

825-PMB

MPS Explorer Software

Windows-based Configuration Tool

 

Operation Instructions

Quick Start Guide

825-QS001

Basic Unit User Manual

825-UM004

DeviceNet Card

825-UM005

=> Chọn các mã sản phẩm khác của Overload Relay Bulletin 825-P

Mã: Bulletin 825-P Danh mục: