1. Đặc tính kĩ thuật Cảm biến áp suất Sick PBS-RB4X0SG1SSNAMA0Z

  • Cảm biến áp suất Sick PBS-RB4X0SG1SSNAMA0Z

  • Loại cảm biến: Gauge pressure

  • Nguồn cấp: 15 V DC … 35 V DC

  • Dãy áp suất: 0…25 bar

  • Ngõ ra:  1 PNP + 4…20 mA

  • Kiểu kết nối: G 1/4 A

2. Kích thước

Mã: PBS-RB4X0SG1SSNAMA0Z Danh mục: