1. Đặc tính kĩ thuật Cảm biến áp suất Sick PBT-RB1X0SG2SS0AMA0Z

  • Cảm biến áp suất Sick PBT-RB1X0SG2SS0AMA0Z

  • Loại cảm biến: Gauge pressure

  • Nguồn cấp:  8 V DC … 30 V DC

  • Dãy áp suất:  0 bar … 1 bar

  • Ngõ ra: 4…20 mA

  • Kiểu kết nối: G 1/4

  • Chọn các mã sản phẩm khác của cảm biến áp suất PBT

Mã: PBT-RB1X0SG2SS0AMA0Z Danh mục: