Cảm biến tiệm cận omron TL-M

1. Mô tả Cảm biến tiệm cận Omron TL-M

Cảm biến tiệm cận điện dung TL-M.

  • Nguồn cung cấp:

    +E Models: 12 to 24 VDC (10 to 30 VDC), ripple (p-p): 20% max.

    +Y Models: 100 to 220 VAC (90 to 250 VAC), 50/60 Hz.

  • Phát hiện đối tượng: kim loại màu.

  • Khoảng cách phát hiện: 2-5 mm.

  • Ngõ ra NPN ( NO/NC ).

  • Loại liên kết: DC 3-wire, AC 2-wire.

  • Mọi cảm biến tiệm cận điều nhỏ gọn.

Chọn các mã sản phẩm khác của Cảm biến tiệm cận Omron TL-M

Mã: TL-M Danh mục: