Cảm biến tiệm cận omron TL-M5ME2 2M

1. Mô tả

Cảm biến tiệm cận Omron TL-M5ME2 2M

Cảm biến tiệm cận điện dung TL-M5ME2 2M.

  • Nguồn cung cấp: 12-24 VDC.

  • Tần số đáp ứng: 500 hz.

  • Khoảng cách phát hiện 5 mm.

  • Ngõ ra NPN ,NC.

  • Kết nối: DC 3-wire.

2. Kích thước

Cảm biến tiệm cận Omron TL-M5ME2 2M

3. Sơ đồ nối dây

Cảm biến tiệm cận Omron TL-M5ME2 2M

4. Giản đồ ngõ ra

Cảm biến tiệm cận Omron TL-M5ME2 2M

Chọn các mã sản phẩm khác của Cảm biến tiệm cận Omron TL-M

Mã: TL-M5ME2 2M Danh mục: