• CB bảo vệ động cơ Fuji BM3RSB-025.

  • Công suất Motor: 11 KW/21 A (380-440V).

  • Dòng định mức In: 25 A.

  • Dòng cắt ngắn mạch Icu: 10 KA/440 V AC.

  • Dãy dòng điện điều chỉnh: 19–25 A.

 

Mã: BM3RSB-025 Danh mục: