Xylanh thủy lực CKD, series CMK2-G2/G3

Bore size: Ø20, 25, 32, 40 mm

Double acting coolant proof type

Áp suất: 0.15 – 1.0 MPa

Port size: Rc1/8

Tốc độ: 50 … 500 mm/s

Giảm chấn: Đệm cao su

Hành trình: 25, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300 mm

Mã: CMK2-G2/G3 Danh mục: