• 1.: Digital Expansion Input Modules 1762-IQ8

  • Có 8 ngõ vào 24V DC (sink/source) và 1 COM

  • Độ trễ tín hiệu: On Delay: 8.0 ms, Off Delay: 8.0 ms

  • Điện áp trạng thái Off: 5VDC (max)

  • Điện áp trạng thái On: 10VDC (min)

  • Trở kháng ngõ vào: 3 kΩ

2.Kích thước:

<img

Mã: 1762-IQ8 Danh mục: