1.: Digital Expansion Output Modules 1762-OA8

  • Digital Expansion Output Modules 1762-OA8

  • Có 8 ngõ ra 240VAC và 2 COM

  • Độ trễ tín hiệu (tải trở): On Delay: 1/2 cycle, Off Delay: 1/2 cycle

  • Dòng điện trạng thái On: 10mA (min)

  • Sụt áp trạng thái On: 1.5V –  0.5 A (max)

  • Dòng điện xung: 5.0 A (max)

2.Kích thước:

<img

Mã: 1762-OA8 Danh mục: