Dòng sản phẩm đóng cắt thế hệ mới WS Series của Mitsubishi chất lượng vượt trội cho các ứng dụng toàn cầu

CB kiểu vỏ đúc- Moduled Case Circuit Breaker ( tiêu chuẩn IEC-60947-2)

ELCB 3 cực

Mã hàng

Đặc tính kỹ thuật

Dòng ngắn mạch
AC 230/440V

 Điện áp định mức

 Dòng rò

 C_SERIES

NV-C Economy type: loại kinh tế (3 cực)

 
 
 
 
 

NV30-CS (HS)*

3P, (3,5,10,15,20,30)A

2.5 kA 

100-230V  

 30mA

NV63-CW (HS)*

3P, (16,20,25,32,40,50,63)A

 5 kA

100-440V  

 30,1.2.500mA

NV125-CW (HS)*

3P, (63,80,100,125)A

 10 kA

 100-440V

30,1.2.500mA 

NV250-CW (HS)*

3P, (125,150,175,200,225,250)A

 18 kA

 100-440V

 30,1.2.500mA

NV400-CW (HS)*

3P, (250,300,350,400)A

 36 kA

100-440V  

 1.2.500mA

V630-CW (TD)**

3P, (500,600,630)A

36 kA
 

 200-440V

1.2.500mA 

S SERIES

NV-S Standard type: loại tiêu chuẩn (3 cực)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NV32-SW (HS)*

3P,(6,10,16,20,25,32)A

6 kA  

100-440V 

30,1.2.500mA 

NV63-SW (HS)*

3P,(16,20,25,32,40,50,63)A

 7.5 kA

100-440V 

 30,1.2.500mA

NV125-SW (HS)*

3P,(16,20,32,40,50,63,80,100,125)A

30 kA 

100-440V 

 1.2.500mA

NV125-RW (HS)*

3P, (125,150,175,200,225,250)A

 30 kA

 100-440V

 1.2.500mA

NV250-SEW (HS)*

3P, (125~225)A adj

 30 kA

100-440V 

1.2.500mA 

NV400-SW (TD)**

3P, (250,300,350,400)A

45 kA 

200-440V 

1.2.500mA 

NV400-SEW (HS)*

3P, (200~400)A adj

 50 kA

100-440V 

 1.2.500mA

NV400-SEW (TD)**

3P, (200~400)A adj

 50 kA

200-440V 

1.2.500mA 

NV630-SW (TD)**

3P, (500,600,630)A

 50 kA

200-440V 

 1.2.500mA

NV630-SEW (TD)**

3P, (300~630)A adj

50 kA 

200-440V 

1.2.500mA 

NV800-SEW (TD)**

3P, (400~800)A adj

50 kA 

200-440V 

 1.2.500mA

H SERIES

NV-H High Performance type: loại dòng cắt ngắn mạch cao

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NV63-HW (HS)*

 3P, (16,20,25,32,40,50,63)A

10 kA 

100-230V 

30,1.2.500mA 

NV125-HW (HS)*

 3P, (16,20,32,40,50,63,80,100,125)A

 50 kA

100-440V 

30,1.2.500mA 

NV125-RW (HS)*

 3P, (16,20,32,40,50,63,80,100,125)A

 125 kA

 100-440V

1.2.500mA 

NV250-HW (HS)*

 3P, (125,150,175,200,225)A

50 kA 

100-440V 

1.2.500mA 

NV250-RW (HS)*

 3P, (125,150,175,200,225)A

125 kA 

 100-440V

1.2.500mA 

NV250-HEW (HS)*

 3P, (125~225)A adj

 50 kA

 100-440V

1.2.500mA 

NV400-HEW (HS)*

 3P, (200~400)A adj

 70 kA

 100-440V

1.2.500mA 

 NV400-HEW (TD)**

 3P, (200~400)A adj

70 kA 

 100-440V

 1.2.500mA

 NV630-HEW (TD)**

 3P, (300~630)A adj

 70 kA

 100-440V

 1.2.500mA

 NV800-HEW (TD)**

 3P, (400~800)A adj

 70 kA

 100-440V

1.2.500mA 

T/adj (thermal adjustable): relay cắt nguyên lý nhiệt có thể chỉnh được

E/adj (electronic adjustable): relay cắt điện tử có thể chỉnh được

adj (adjustable): có thể chỉnh được

Mã: WS NV-3P Danh mục: