1. Khởi động từ Mitsubishi S-N600-AC220

  • Contactors Mitsubishi S-N600-AC230V.

  • Dòng điện định mức: 800 A.

  • Công suất tiêu thụ cuộn coil: 15 W.

  • Tiếp điểm phụ: 2 NO và 2 NC.

  • Sử dụng cho động cơ: 330 kW.

  • Kích thước: 290 x 310 x 234 mm (W xH xD).

  • Khối lượng: 27 kg.

  • Rơle nhiệt: TH-N600KP 200-800 A.

 Chọn các mã sản phẩm khác của Khởi Động Từ Mitsubishi S-N

Mã: S-N600-AC220V Danh mục: