1. Khởi động từ Mitsubishi SD-N300-DC24V

  • Dòng điện định mức: 350 A.

  • Tiếp điểm phụ: 2 NO và 2 NC.

  • Sử dụng cho động cơ: 160 kW.

  • Kích thước: 163 x 243 x 220 mm (W xH xD).

  • Khối lượng: 13.5 kg.

  • Rơle nhiệt: TH-N400RHKP 85-400 A.

Chọn các mã sản phẩm khác của Khởi Động Từ Mitsubishi SD-N

Mã: SD-N300-DC24V Danh mục: