1. Khởi động từ Mitsubishi SD-N125-DC24V

  • Dòng điện định mức: 150 A.

  • Tiếp điểm phụ: 2 NO và 2 NC.

  • Sử dụng cho động cơ: 60 kW.

  • Kích thước: 100 x 150 x 161 mm (W xH xD).

  • Khối lượng: 4.3 kg.

  • Bộ phận kết nối: BH579N355.

  • Rơle nhiệt: TH-N120KP 34-100 A.

Chọn các mã sản phẩm khác của Khởi Động Từ Mitsubishi SD-N

Mã: SD-N125-DC24V Danh mục: