1. Khởi Động Từ  Mitsubishi SD-N21CX-DC24V

  • Dòng điện định mức: 32 A.

  • Tiếp điểm phụ: 2 NO và 2 NC.

  • Sử dụng cho động cơ: 11 kW.

  • Kích thước: 63 x 81 x 113 mm (W xH xD).

  • Khối lượng: 0.72 kg.

  • Bộ phận kết nối: UN-TH21CX.

  • Rơle nhiệt: TH-N20KPCX 0.2-22 A.

2.Kích thước

 Chọn các mã sản phẩm khác của Khởi Động Từ Mitsubishi SD-N

Mã: SD-N21CX-DC24V Danh mục: