1. Khởi động từ Mitsubishi SD-N65-DC24V

  • Dòng điện định mức: 100 A.

  • Tiếp điểm phụ: 2 NO và 2 NC.

  • Sử dụng cho động cơ: 30 kW.

  • Kích thước: 88 x 110 x 133 mm (W xH xD).

  • Khối lượng: 2.1 kg.

  • Bộ phận kết nối: BH559N350.

  • Rơle nhiệt: TH-N60KPCX 12-65 A.

Chọn các mã sản phẩm khác của Khởi Động Từ Mitsubishi SD-N

Mã: SD-N65-DC24V Danh mục: