• 1. MCB ABB S202M-C32

  • Cầu dao điện tự động ABB loại S202M-C32

  • Mã sản phẩm: 2CDS272001R0324 

  • Dòng định mức: 32 A

  • Số cực: 2

  • Độ bền cơ: 20.000 lần đóng cắt, độ bền điện: 10.000 lần đóng cắt

  • Khả năng cắt dòng ngắn mạch 10 kA theo tiêu chuẩn IEC 898

  • 2.Kích thước

  • MCB ABB S202M-C32MCB ABB S202M-C32 

  • ⇒ Chọn các mã sản phẩm khác của MCB ABB S280
Mã: 2CDS272001R0324 Danh mục: