• 1. MCB ABB S291-C100

  • Cầu dao điện tự động ABB loại S291-C100

  • Mã sản phẩm: GHS2912001R0824

  • Dòng định mức: 100 A

  • Số cực: 1

  • Độ bền cơ: 20.000 lần đóng cắt, độ bền điện: 10.000 lần đóng cắt

  • Khả năng cắt dòng ngắn mạch 10 kA theo tiêu chuẩn IEC 898

  • 2.Kích thước

  • MCB ABB S291-C100MCB ABB S291-C100 

  • ⇒ Chọn các mã sản phẩm khác của MCB ABB S280
Mã: GHS2912001R0824 Danh mục: