1.: MCCB Mitsubishi NF125-HGW RT/3P/75KA

  • Dòng định mức: 16–25 25–40 40–63 63–100 80–125 A.

  • Số cực: 3P.

  • Dòng ngắn mạch 400V AC: 75kA.

  • Tiêu chuẩn IEC 60947-2.

2.Kích Thước.

 MCCB Mitsubishi NF125-HGW RT/3P/75KA

MCCB Mitsubishi NF125-HGW RT/3P/75KA

MCCB Mitsubishi NF125-HGW RT/3P/75KA

=> Chọn các sản phẩm khác của MCCB Mitsubishi NF-H

Mã: NF125-HGW RT/3P/75KA Danh mục: