1.. MCCB Mitsubishi NF125-SW 2P 125A 50KA

  • MCCB Mitsubishi NF125-SW 2P 125A 50KA.

  • Dòng định mức: 125 A.

  • Số cực: 2P.

  • Dòng ngắn mạch AC230V: 50kA.

  • Tiêu chuẩn IEC 60947-2.

2.Kích Thước.

MCCB Mitsubishi NF125-SW 2P 125A 50KA

MCCB Mitsubishi NF125-SW 2P 125A 50KA

 MCCB Mitsubishi NF125-SW 2P 125A 50KA

  • >> Chọn các sản phẩm khác của MCCB Mitsubishi NF-S

Mã: NF125-SW 2P 125A 50KA Danh mục: