1.: MCCB Mitsubishi NF160-HGW RT

  • Dòng định mức: 125-160 A.

  • Số cực: 2, 3, 4 P.

  • Dòng ngắn mạch 380V AC: 75/75 kA.

  • Tiêu chuẩn IEC 60947-2.

2.Kích Thước.

 MCCB Mitsubishi NF160-HGW RT

MCCB Mitsubishi NF160-HGW RT

MCCB Mitsubishi NF160-HGW RT

=> Chọn các sản phẩm khác của MCCB Mitsubishi NF-H

Mã: NF160-HGW RT Danh mục: