1.: MCCB Mitsubishi NF250-HW/2P/100KA

  • Dòng định mức: 125 150 175 200 225 250 A.

  • Số cực: 2P.

  • Dòng ngắn mạch 230V AC: 100 kA.

  • Tiêu chuẩn IEC 60947-2.

2.Kích Thước.

 MCCB Mitsubishi NF250-HW/2P/100KA

MCCB Mitsubishi NF250-HW/2P/100KA

MCCB Mitsubishi NF250-HW/2P/100KA

=> Chọn các sản phẩm khác của MCCB Mitsubishi NF-H

Mã: NF250-HW/2P/100KA Danh mục: