1.. MCCB Mitsubishi NF400-SEW

  • MCCB Mitsubishi NF400-SEW.

  • Dòng định mức: 200~400 A.

  • Số cực: 3, 4 P.

  • Dòng ngắn mạch 380V: 50/50 kA.

  • Tiêu chuẩn IEC 60947-2.

2.Kích Thước.

MCCB Mitsubishi NF400-SEW

MCCB Mitsubishi NF400-SEW

 MCCB Mitsubishi NF400-SEW


  • >> Chọn các sản  phẩm khác của MCCB Mitsubishi NF-S

Mã: NF400-SEW Danh mục: