1.. MCCB Mitsubishi NF400-SW/4P/45KA

  • MCCB Mitsubishi NF400-SW/4P/45KA.

  • Dòng định mức: 250, 300, 350, 400 A.

  • Số cực: 4P.

  • Dòng ngắn mạch AC400V: 45kA.

  • Tiêu chuẩn IEC 60947-2.

2.Kích Thước.

MCCB Mitsubishi NF400-SW/4P/45KA

MCCB Mitsubishi NF400-SW/4P/45KA

 MCCB Mitsubishi NF400-SW/4P/45KA

  • chọn các sản  phẩm khác của MCCB Mitsubishi NF-S

Mã: NF400-SW/4P/45KA Danh mục: