1.. MCCB Mitsubishi NF63-SW 3P 32A 7.5KA

  • MCCB Mitsubishi NF63-SW 3P 32A 7.5KA.

  • Dòng định mức: 32A.

  • Số cực: 3P.

  • Dòng ngắn mạch AC400V: 7.5kA.

  • Tiêu chuẩn IEC 60947-2.

2.Kích Thước.

MCCB Mitsubishi NF63-SW 3P 32A 7.5KA

MCCB Mitsubishi NF63-SW 3P 32A 7.5KA

 MCCB Mitsubishi NF63-SW 3P 32A 7.5KA

  • chọn các sản  phẩm khác của MCCB Mitsubishi NF-S

Mã: NF63-SW 3P 32A 7.5KA Danh mục: