1.: MCCB Mitsubishi NF630-REW

  • Dòng định mức: 300~630 A.

  • Số cực: 3 P.

  • Dòng ngắn mạch 380V AC: 125/63 kA.

  • Tiêu chuẩn IEC 60947-2.

2.Kích Thước.

MCCB Mitsubishi NF630-REW

MCCB Mitsubishi NF630-REW

MCCB Mitsubishi NF630-REW

=> Chọn các sản phẩm khác của MCCB Mitsubishi NF-H

Mã: NF630-REW Danh mục: