• Xy lanh CDJ2B16-­25+25­-B-­XC11

  • Đường kính: 16 mm

  • Hành trình: 25 mm

  • Áp suất: 0.06 – 1.05 MPa

  • Vận tốc: 50 – 750 mm/s

 

Mã: Xy lanh SMC CDJ2B16­-25+25-­B­-XC11 Danh mục: