1.:PLC Allen-Bradley MicroLogix 1500 1764-28BXB

 • Điện áp nguồn cung cấp: 24V DC

 • Có 8 ngõ vào chuẩn 24 V DC và 4 ngõ vào tốc độ cao 24 V DC

 • Có 6 ngõ ra relay, 4 ngõ ra FET chuẩn 24V DC, và 2 ngõ ra FET tốc độ cao chuẩn 24V DC

 • 4 ngõ vào tốc độ cao được sử dụng thành 2 bộ đếm tốc độ cao 20 kHz hoặc sự kiện ngắt

 • 2 ngõ ra tốc độ cao sử dụng làm ngõ ra phát xung (PTO) hoặc ngõ ra điều chế độ rộng xung (PWM)

 • Loại PLC được thiết kế với 2 chi tiết riêng biệt, bao gồm: Base units và Processors. Bộ xử lý gồm 2 loại: 1764-LRP và 1764-LSP. Trên processors 1764-LSP có thể gắn Data Access Tool 1794-DAT và Memory Modules/Real-Time Clock

 • Dung lượng bộ nhớ lên đến 14 KB (10 KB User Program/ 4 KB User Data) trên bộ xử lý 1764-LRP, và 7 KB memory (3.65 KB user program/ 4 KB user data) trên bộ xử lý 1764-LSP

 • Thời gian scan chương trình nhỏ hơn 1 ms/KB 

 • Mở rộng lên đến 512 I/O, tương thích với 1769 Compact I/O Module

 • Phần mềm lập trình RSLogix 500 hoặc RSLogix Micro

 • Processor 1764-LSP

Mã: 1764-28BXB Danh mục: