Bộ cấp nhớt Airtac GL200-06

Bộ cấp nhớt Airtac GL200-06

1.Mô tả:

  • Bộ cấp nhớt Airtac GL200-06.

  • Port size: 1/8%27%27 .

  • Áp suất hoạt động: 0.15 – 0.9 MPa .

  • Nhiệt độ hoạt động: -20~70oC.

 2.Kích thước: