Van on-off Airtac GZ300-15

Van on-off Airtac GZ300-15

1.Mô tả:

  • Van on-off Airtac GZ300-15.

  • Port size: 1/2%27%27 .

  • Exhaust port size: 3/8%27%27 .

  • Áp suất hoạt động: 0 – 0.9 MPa .

  • Nhiệt độ hoạt động: -20~70oC.

 2.Kích thước: