Bộ đếm Omron H7AN-E2DM AC100-240

1. Mô tả: Bộ đếm Omron H7AN-E2DM AC100-240

 • Bộ đếm đặt trước 1 Stage H7AN-E2DM AC100-240.

 • Nguồn cấp: 100 – 240 VAC 50/60 Hz.

 • Dải đếm: 0 – 99.

 • Input mode: Tăng/giảm (UP/DOWN A-command, B-individual, C-quadrature, D-command, E-individual, F-quadrature).

 • Output mode: N, F, C, R, K, P, Q.

 • One-shot time: 0.1 – 1 giây.

 • Reset system: Bên ngoài, bằng tay, tự động và reset nguồn.

 • Ngõ ra:

  • SPDT 250 VAC 3 A | 30 VDC.

  • Transistor NPN cực thu hở.

 • Hiển thị: 2 LED 7 đoạn chiều cao 10 mm.

 • Kết nối: Screw terminal.

 • Bộ nhớ lưu trữu: Có.

2. Kích thước

Bộ đếm Omron H7AN-E2DM AC100-240

3. Nối dây

Bộ đếm Omron H7AN-E2DM AC100-240

Bộ đếm Omron H7AN-E2DM AC100-240

Bộ đếm Omron H7AN-E2DM AC100-240

4. Giản đồ điều khiển

Bộ đếm Omron H7AN-E2DM AC100-240

Bộ đếm Omron H7AN-E2DM AC100-240

Bộ đếm Omron H7AN-E2DM AC100-240

Bộ đếm Omron H7AN-E2DM AC100-240

⇒ Chọn các mã sản phẩm khác của Bộ đếm Omron H7AN