Bộ đếm Omron H7AN-T4 AC100-240

1. Mô tả: Bộ đếm Omron H7AN-T4 AC100-240

  • Bộ đếm tổng H7AN-T4 AC100-240.

  • Nguồn cấp: 100 – 240 VAC 50/60 Hz.

  • Dải đếm: 0 – 9999.

  • Input mode: Tăng hoặc giảm (có thể chuyển đổi).

  • Reset system: Bên ngoài, bằng tay và reset nguồn.

  • Hiển thị: 4 LED 7 đoạn chiều cao 10 mm.

  • Kết nối: Screw terminal.

  • Bộ nhớ lưu trữu: Không.

2. Kích thước

Bộ đếm Omron H7AN-T4 AC100-240

3. Nối dây

Bộ đếm Omron H7AN-T4 AC100-240

Bộ đếm Omron H7AN-T4 AC100-240

Bộ đếm Omron H7AN-T4 AC100-240

4. Giản đồ điều khiển

Bộ đếm Omron H7AN-T4 AC100-240

Bộ đếm Omron H7AN-T4 AC100-240

Bộ đếm Omron H7AN-T4 AC100-240

Bộ đếm Omron H7AN-T4 AC100-240

⇒ Chọn các mã sản phẩm khác của Bộ đếm Omron H7AN