Bộ đếm Omron H7AN-RW6DM DC12-24

1. Mô tả: Bộ đếm Omron H7AN-RW6DM DC12-24

  • Bộ đếm đặt trước 2-stage H7AN-RW6DM DC12-24.

  • Nguồn cấp: 12 – 24 VDC.

  • Dải đếm: 0 – 999999.

  • Input mode: Tăng, giảm, tăng/giảm.

  • Output mode: N, F, C, R, K, P, Q.

  • Reset system: Bên ngoài, bằng tay, tự động và reset nguồn.

  • Hiển thị: 6 LED 7 đoạn chiều cao 8 mm.

  • Kết nối: Screw terminal.

  • Bộ nhớ lưu trữu: EEPROM (ghi xóa 1.000.000 lần).

2. Kích thước

Bộ đếm Omron H7AN-RW6DM DC12-24

3. Nối dây

Bộ đếm Omron H7AN-RW6DM DC12-24

Bộ đếm Omron H7AN-RW6DM DC12-24

Bộ đếm Omron H7AN-RW6DM DC12-24

4. Giản đồ điều khiển

Bộ đếm Omron H7AN-RW6DM DC12-24

Bộ đếm Omron H7AN-RW6DM DC12-24

Bộ đếm Omron H7AN-RW6DM DC12-24

Bộ đếm Omron H7AN-RW6DM DC12-24

⇒ Chọn các mã sản phẩm khác của Bộ đếm Omron H7AN