Bộ kết hợp khí SMC AC40A-F04CG

  • Bộ kết hợp khí SMC AC40A-F04CG.

  • Bao gồm Bộ điều chỉnh & lọc + Bộ bôi trơn (AW+AL).

  • Port size: G1/2.

  • Dải áp suất: 0.5 – 8.5 bar.

  • Lưu lượng: 3000 l/p.

  • Kiểu xả: Tự động.

 Các sản phẩm khí nén SMC khác xem tại đây