Khởi động từ AC-3 50 A, 22 kW / 400 V

Số Phụ tùng Nhà sản xuất:3RT1036-1AN20
Loại sản phẩm:Power Contactor
Số lượng cực:3
Cấu hình liên lạc:3NO
Đánh giá hiện tại:50 A
Công suất danh định:22 kW @ 400 V
Điện áp nguồn:220 V ac
Kích cỡ: S2
Loại điện áp:AC
Đánh giá tần số50/60 Hz