MCCB Mitsubishi NF125-SW 2P 32A 50KA

1.Mô tả. MCCB Mitsubishi NF125-SW 2P 32A 50KA

  • MCCB Mitsubishi NF125-SW 2P 32A 50KA.

  • Dòng định mức: 32A.

  • Số cực: 2P.

  • Dòng ngắn mạch AC230V: 50kA.

  • Tiêu chuẩn IEC 60947-2.

2.Kích Thước.

MCCB Mitsubishi NF125-SW 2P 32A 50KA

MCCB Mitsubishi NF125-SW 2P 32A 50KA

 MCCB Mitsubishi NF125-SW 2P 32A 50KA

  • >> Chọn các sản phẩm khác của MCCB Mitsubishi NF-S