MVAA-220-4A1

  • Pilot valve Mindman, model MVAA-220-4A1

  • Loại 5 cửa, port size PT 1/4, single pilot

  • Lưu chất khí, áp suất 0 – 8 kgf/cm2

Tham khảo thêm các sản phẩm Van điện từ chúng tôi cung cấp: