MVSC-300-4E2

  • Van điện từ Mindman, model MVSC-300-4E1

  • Van điện từ Mindman, model MVSC-300-4E2

  • Loại 5 cửa 2 vị trí, cuộn điện từ đôi

  • Port size: PT 3/8

  • Lưu chất khí, áp suất 2 ~ 7 kgf/cm2

  • Body width: 30 mm

  • Điện áp coil: AC 110, 220V | DC 24V

Tham khảo thêm các sản phẩm Van điện từ chúng tôi cung cấp: