Van điện từ Mindman, model MVDC-220-3E1

  • Van điện từ Mindman, model MVDC-220-3E1

  • Loại 3 cửa 2 vị trí, tác động trực tiếp

  • Port size: PT 1/8

  • Lưu chất khí, áp suất 0.1 – 7 kgf/cm2

  • Điện áp coil: AC 110, 220V | DC 24V

  • Body width: 22 mm

Tham khảo thêm các sản phẩm Van điện từ chúng tôi cung cấp: