MVSN-300-4E1

  • Van điện từ Mindman, model MVSN-300-4E1

  • Loại 5 cửa 2 vị trí, cuộn điện từ đơn

  • Port size: PF 1/4

  • Lưu chất khí, áp suất 2 – 7 kgf/cm2

  • Điện áp coi: AC 110V, 220V, DC 24 V

  • Body width: 30 mm

Tham khảo thêm các sản phẩm Van điện từ chúng tôi cung cấp: