1.. Thiết bị đóng ngắt MCCB Fuji BW63EAG

  • MCCB Fuji BW63EAG.

  • Dãy dòng điện: 63A.

  • Dòng định mức: 60, 63A.

  • Số cực: 2, 3 P.

  • Dòng ngắn mạch 380V AC, 2.5/2 kA.

  • Tiêu chuẩn: IEC 60947-2, EN 60947-2, JIS C 8201-2-1.

2.Kích Thước.

Hai cực:

Ba cực:

Thiết bị đóng ngắt MCCB Fuji BW63EAG

Chọn các sản phẩm khác của MCCB Fuji G-TWIN


 

 

Mã: BW63EAG Danh mục: