1.. Thiết bị đóng ngắt MCCB Fuji BW400RAG

  • MCCB Fuji BW400RAG.

  • Dãy dòng điện: 400A.

  • Dòng định mức: 250, 300, 350, 400 A.

  • Số cực: 2, 3, 4 P.

  • Dòng ngắn mạch 380V AC, 50/25 kA.

  • Tiêu chuẩn: IEC 60947-2, EN 60947-2, JIS C 8201-2-1.

2.Kích Thước.

Hai cực, ba cực:

 Bốn cực:

Mã: BW400RAG Danh mục: