1.. Thiết bị đóng ngắt MCCB Fuji BW32SAG

  • MCCB Fuji BW32SAG.

  • Dãy dòng điện: 32A.

  • Dòng định mức: 3, 5, 10, 15, 20, 30, 32 A.

  • Số cực: 2, 3 P.

  • Dòng ngắn mạch 380V AC, 2.5/2 kA.

  • Tiêu chuẩn: IEC 60947-2, EN 60947-2, JIS C 8201-2-1.

2.Kích Thước.

Hai cực:

Ba cực:

Thiết bị đóng ngắt MCCB Fuji BW32SAG

Chọn các sản phẩm khác của MCCB Fuji G-TWIN


 

 

Mã: BW32SAG Danh mục: