1.. Thiết bị đóng ngắt MCCB Fuji BW630EAG

  • MCCB Fuji BW630EAG.

  • Dãy dòng điện: 630A.

  • Dòng định mức: 500, 600, 630 A.

  • Số cực: 3 P.

  • Dòng ngắn mạch 380V AC,  36/18 kA.

  • Tiêu chuẩn: IEC 60947-2, EN 60947-2, JIS C 8201-2-1.

2.Kích Thước.

Ba cực:

Thiết bị đóng ngắt MCCB Fuji BW630EAG

Chọn các sản phẩm khác của MCCB Fuji G-TWIN

 


 

Mã: BW630EAG Danh mục: