1.. Thiết bị đóng ngắt MCCB Fuji BW50SAM

  • MCCB Fuji BW50SAM.

  • Dãy dòng điện: 50A.

  • Dòng định mức: 0.7, 1.4, 2, 2.6, 4, 5, 8, 10, 12, 16,

    24, 32, 40, 45 A.

  • Số cực: 3 P.

  • Dòng ngắn mạch 380V AC, 7.5/4 kA.

  • Tiêu chuẩn: IEC 60947-2, EN 60947-2, JIS C 8201-2-1.

2.Kích Thước.

Ba cực:

Thiết bị đóng ngắt MCCB Fuji BW50SAM

Chọn các sản phẩm khác của MCCB Fuji G-TWIN


 

Mã: BW50SAM Danh mục: