1.. Thiết bị đóng ngắt MCCB Fuji BW32SAM

  • MCCB Fuji BW32SAM.

  • Dãy dòng điện: 32A.

  • Dòng định mức: 2, 4 , 5, 8, 10, 16 A.

  • Số cực: 2 P.

  • Dòng ngắn mạch 380V AC, 2.5/2 kA.

  • Tiêu chuẩn: IEC 60947-2, EN 60947-2, JIS C 8201-2-1.

2.Kích Thước.

Ba cực:

Chọn các sản phẩm khác của MCCB Fuji G-TWIN


 

Mã: BW32SAM Danh mục: